Käyttöehdot

Rekisteriseloste, 17.2.2017

 1. Rekisterinpitäjä
  Rukakeskus Oy
  Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi
  1886917-7
  Puh. 0400 101 600
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Rukakeskus Oy
  Seija Vesala
  Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi
  08 8600 300
  myynti@ruka.fi
 3. Rekisterin käyttötarkoitus
  Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
  Kerättäviä henkilötietoja käytetään palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.
  Asiakkaan tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta.
  Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.
 4. Rekisterin tietosisältö
  Etunimi
  Sukunimi
  Sähköpostiosoite
  Käyttäjätunnus
  Salasana
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilöltä itseltään
 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.
  Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat.
 7. Evästeiden (cookies) käyttö
  Palvelussa käytetään evästeitä.
  Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi.
  Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla.
  Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä.
  Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.
 8. Rekisterin suojaus
  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
  Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla
  Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin
  Sähköiset tiedot on suojattu salasanoin
  Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 9. Tarkistus- ja kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
  Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: laplandgames@ruka.fi

Takaisin etusivulle